Tamamlanan ve Devam Eden Tüm Projeler

ALTYAPI

Altyapı projelerimiz içme suyu tünelleri, terfi merkezleri, içme suyu boru hatları ve baraj rehabilitasyon işlerini kapsamaktadır.

ÜSTYAPI

Sağlık binaları, kamu binaları, toplu konut, stadyum, eğitim binaları ve öğrenci yurtlarını kapsamaktadır.

ULAŞTIRMA

Ulaştırma projelerimiz yol, köprü, tünel, raylı sistemler ve havalimanlarını kapsamaktadır.

ENERJİ

Termik ve hidroelektrik santrallerin yanı sıra güneş enerjisi santralleriyle enerji projeleri.